logo springplank

De sportieve basisschool De Springplank

Robert Scottstraat 28, 1056 AZ Amsterdam

(T): 020-6162553(F): 020-6165868

(E): info@kbsdespringplank.nl

(W): www.kbsdespringplank.nl

Directie:

De heer Gerco Langelaan (directeur).


Buurtschool

De Springplank: een echte buurtschool in stadsdeel West, een vooroorlogse wijk in west. De meeste kinderen komen uit de directe omgeving. Ongeveer 200 leerlingen bezoeken de school. Er zijn 2 kleutergroepen, 2 middenbouwgroepen en 5 bovenbouwgroepen. Daarnaast heeft de Springplank ook een zij-instroomgroep voor heel Bos en Lommer. Dit is een groep waarin  kinderen opgevangen worden die rechtstreeks uit het buitenland komen. Zij krijgen een jaar de tijd om met veel ondersteuning onze Nederlandse taal te leren.

De school heeft nog een dislocatie (nevenvestiging) in de Orteliusstraat.

Na ver-nieuwbouw van het hoofdgebouw zal er voor de kinderen van de nevenvestiging plaats zijn in het hoofdgebouw.
Naar verwachting is het nieuwe hoofdgebouw in januari 2014 gereed.
In dat vernieuwde hoofdgebouw aan de Robert Scottstraat zal sprake zijn van Brede School de Springplank.

Naast onderwijs is er onder andere ook een voorschool-peuterspeelzaal, een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en is er plaats voor buurtactiviteiten. Wij houden u op de hoogte.

Resultaten

De opbrengsten zijn voldoende en de zorg is op een goed niveau. De sfeer en het werkklimaat voor leerlingen en personeel worden als erg prettig ervaren.  Een school waar je met plezier en veel vertrouwen naar toe gaat.

Voorschool met twee peutergroepen

De Springplank heeft een Voorschool-peuterspeelzaal en een zogeheten vroegschool . Hiermee bedoelen we de combinatie van peutergroepen en kleutergroepen van de basisschool. In de peutergroepen wordt dezelfde onderwijsmethode gebruikt als in de kleutergroepen. Wij hebben gekozen voor het programma Kaleidoscoop. Zo is er sprake van een zogeheten doorgaande lijn. Ook voor wat betreft de organisatie en de aanpak. Natuurlijk is er veel aandacht voor de Nederlandse taal. En ook voor ouders zijn er binnen het Voorschoolprogramma verschillende activiteiten.

Ondersteuning

Naast de groepsleerkrachten heeft de Springplank 2 interne begeleiders, zorgbreedte- leerkrachten, een ict-coördinator, een vakleerkracht bewegingsonderwijs en een vakleerkracht handvaardigheid. Zowel in de onderbouw als in de bovenbouw is ter ondersteuning van de leerkracht enkele dagen per week een tweede leerkracht of een onderwijsassistent aanwezig. Verder heeft de school een conciërge en een administratieve kracht.

Computeronderwijs

Op de Springplank is men al ver in de ontwikkeling van het gebruik van de computer in het onderwijs. Er is een goed werkend netwerk in de school en men heeft de beschikking over zo´n 40 computers die zowel in de groepen als in de gangen staan. In alle groepen wordt gewerkt met digitale schoolborden.

De kinderen gebruiken de computers voor het maken van teksten, ze oefenen extra met behulp van programma´s voor de verschillende vakken en ze zoeken informatie op het Internet voor hun werkstukken.

Directie

De directeur van de school is mevrouw Marie José Karskens. De adjunct-directeur is de heer Gerco Langelaan.

Meer informatie over de Springplank vindt u op de website www.kbsdespringplank.nl